Vart går pengarna?

Hit har pengarna gått:

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

Hjärnfonden delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier.

Forskning för liv och livskvalitet
Hjärnfondens vetenskapliga nämnd garanterar att de forskare som får Hjärnfondens anslag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten. Vetenskapliga nämnden består av ett tjugotal av landets främsta neurovetenskapliga experter. Dessa gör en noggrann granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier.

Ditt bidrag gör skillnad
Hjärnfonden har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar verksamheten. Hjärnfonden har inga statliga bidrag och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Alla bidrag, stora som små, är välkomna. En gåva till hjärnforskningen räddar liv och förbättrar livskvaliteten för drabbade och deras familjer.

Så här används pengarna
Endast 3 procent av Hjärnfondens insamlade medel går till administration. Det betyder att vi kan dela ut ännu mer pengar till livsviktig forskning.

Klicka på loggan nedan för att komma vidare till Hjärnfondens hemsida.

Kommentera